Optagelse

Optagelse af vej

Når en privat fællesvej skal optages på matrikelkortet, foregår det igennem en matrikulær sag hos landinspektøren.

Optag af privat fællesvej hænger ofte sammen med en udstykningssag, hvor nye ejendomme oprettes, som i den forbindelse skal have adgang til offentlig vej over en anden ejendom eller i andre matrikulære sager, hvor vejadgang og vejret skal defineres på ny.

På landet er det ejendommens ejer, som har eneret på at optage vej og tildele vejrettigheder. Det samme udgangspunkt gælder i byerne, dog med tilføjelse af, at kommunen også har beføjelser til f.eks. at tildele vejrettigheder og definere vejforløbet mm. Vi står klar, hvis du skal have optaget en vej på matrikelkortet.