Registrering af vejareal i matrikel

Har du fået brev om registrering af vejareal i matriklen?

I november 2023 har Geodatastyrelsen udsendt skrivelser om
registrering af vejareal i matriklen til mere end 22.000 grundejere. Projektet
er igangsat som en del af et landsdækkende projekt om forbedring af oplysninger i matrikelregisteret og grunddata. Vejarealet vil blive beregnet uanset, om den registrerede vej findes i virkeligheden eller ej.

Geodatastyrelsen opfordrer grundejere til at kontakte en
praktiserende landinspektør, hvis vejen har et andet forløb i landskabet, eller
hvis den ikke længere findes, og grundejer ønsker dette registreret i
matriklen. Du kan læse artiklen fra Geodatastyrelsen her.

Hvis du, som grundejer, mener, at der er fejl i vejarealet, eller ønsker vejene slettet fra matrikelkortet, er du velkommen til at tage fat i os hos Bjørn Christiansen Landinspektører. Vi kan hjælpe med at undersøge mulighederne for nyberegning af vejareal, og hvis I ønsker at slette den udlagte vej, kan vi også hjælpe med det.

Er du i tvivl om, hvilken betydning ændringen har for dig som grundejer, så kontakt os endelig – vi står klar til at hjælpe dig.

Beregning af vejareal