Sammenlægning af ejendomme

Sammenlægning af ejendomme

To selvstændige ejendomme kan ofte sammenlægges til èn ejendom. Det er en forudsætning for sammenlægning, at de to ejendomme har samme ejer. Derudover er vi som landinspektører opmærksomme på ejendommenes belåning, så det sikres, at panthaverne respekteres.

Årsagen til en sammenlægning er ofte, at ejeren af to tilgrænsende ejendomme ønsker at opføre byggeri på tværs af skellet. Skal du have sammenlagt to ejendomme? Så tøv ikke med at kontakte os, så du kan få styr på dine skel.