Placering af hæk

Skal min hæk stå i skellet?

Som regel står en hæk i skellet mellem to ejendomme. Når der er tale om et såkaldt ‘fælleshegn’, som en hæk hører under, står den lige i skellinjen. Er du i tvivl om, hvor skellet går, så du kan etablere en hæk? 

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører står vi altid klar med en fra vores dygtige hold af landinspektører og landmålere, der kan genfinde og afmærke skellet.

En hæk kan dog også kategoriseres som ‘eget’ hegn, hvis det ikke står i skellet, men på din egen ejendom. For eget hegn gælder det, at højden på hækken maksimalt må være afstanden fra skellet + 1,8 meter. Står din hæk 1 meter fra skellet, må den altså maksimalt være 2,8 meter højt. Hækken må dog ikke være til gene for naboen, og modsat et fælleshegn, hvor naboerne deles om pleje og pasning af hækken, står man alene med vedligeholdelsen ved eget hegn. 

hegn i skel regler