Skelforretning

Skelforretning

Hvis der mellem to ejere af tilstødende ejendomme er uenighed om skellets rette placering, kan skellet fastlægges ved afholdelse af en skelforretning. Dette gælder også, hvis det ved en skelretablering konstateres, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene på stedet, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne.

Ved en skelforretning indkaldes parterne og deres eventuelle rådgivere, hvor de gives mulighed for at udtale sig om deres opfattelse af skellets rette beliggenhed. Der er ligeledes mulighed for at medbringe vidner (f.eks. tidligere ejere) til at kaste lys over sagen. Når parterne har udtalt sig, vil landinspektøren afsætte skellet. Skelforretningen afsluttes enten med et underskrevet forlig om det afsatte skel eller ved en kendelse om skellets placering.

Tvister omkring skellets placering kan ikke indbringes for domstolene, før der har været afholdt skelforretning.

Mange boligejere har en retshjælpsforsikring, som oftest er inkluderet i deres husforsikring. Retshjælpsforsikringen kan benyttes til at dække omkostninger til skelforretningen.

Har du brug for rådgivning omkring skelforretning, eller skal vi starte en skelforretning op på din ejendom, kan du kontakte os.