Skelforretninger

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører råder vi over specialviden indenfor både planlægning, ejendomsret, teknisk måling, tinglysning og matrikelvæsen.
 

Skelforretninger

Hvis der mellem to ejere af tilstødende ejendomme er uenighed om skellets rette placering, kan skellet fastlægges ved afholdelse af en skelforretning. Dette gælder også, hvis det ved en skelretablering konstateres, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene i marken, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne om skellets placering.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den landinspektør, der har forestået skelafsætningen ikke kan gennemføre en efterfølgende skelforretning da vedkommende i så fald er inhabil.

Ved en skelforretning indkaldes parterne og deres eventuelle rådgivere til en åstedsforretning, hvor de gives mulighed for at udtale sig om deres opfattelse af ejendomsgrænsens rette beliggenhed. Der er ligeledes mulighed for at medbringe vidner (f.eks. tidligere ejere) til at kaste lys over sagen. Når parterne har udtalt sig, vil landinspektøren afsætte skellet. Skelforretningen afsluttes enten med et underskrevet forlig om det afsatte skel eller ved en kendelse om skellets placering.

Tvister omkring skellets placering kan ikke indbringes for domstolene, før der har været afholdt skelforretning.

En skelforretning kan være dyr, opslidende og lang. Vi vil altid forinden opfordre parterne til at forsøge at nå til enighed om skellets placering, eventuelt med vores hjælp. Er det ikke muligt, kan en skelforretning gennemføres.

Mange boligejere har en retshjælpsforsikring, som oftest er
inkluderet i deres husforsikring. Retshjælpsforsikringen kan benyttes til at
dække omkostninger til
skelforretningen.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til skelforretning? Tøv endelig ikke med at kontakte os!