Syn og skøn

Syn og skøn

I syn- og skønssager anmoder retten en fagperson – en skønsmand – om at besvare en række spørgsmål som bevisførelse i en sag.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi erfarne, beskikkede landinspektører på listen over de landinspektører, som Den danske Landinspektørforening henviser til, når de bliver bedt om at henvise til en syn- og skønsmand.

Parterne skal selv betale udgiften til syn og skøn. Den part, som ønsker syn og skøn, skal lave et forslag til de spørgsmål, som skønsmanden skal svare på. Det hedder et skønstema. Modparten får mulighed for at kommentere forslaget, hvorefter retten skal godkende det.

Skønsmanden undersøger det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Det hedder en syn- og skønserklæring. Når skønsmanden har afleveret sin erklæring til retten, har parterne som udgangspunkt mulighed for at stille supplerende spørgsmål.

Har du spørgsmål til syn og skøn, eller har du brug for, at vi gennemfører syn og skøn for dig, så kontakt os.