Udstykning til nye ejendomme

Udstykningsplaner mm.

Vi assisterer, når du ønsker at udstykke en del af en grund fra den oprindelige ejendom til en ny ejendom.

Vi varetager dialogen med kommunen og andre myndigheder og sikrer, at der altid er fremdrift i sagen.

Vi kan udarbejde udstykningsplaner efter dine ønsker, samtidig med, at vi sikrer en optimering af grundstørrelser, herlighedsværdier mv. Kontakt os gerne, hvis du har brug for en udstykningsplan.