Private fællesveje

Private fællesveje - i by og på land

Størstedelen af det danske vejnet består af private fællesveje, som sikrer retten og muligheden for, at alle kan komme til og fra deres ejendomme, selvom de skal køre over naboens jord. Derudover udgør mange private fællesveje også offentlighedens adgang til naturen og rekreative formål. 

Bestemmelser om private fællesveje kommer af lov. En lov, der definerer reglerne i henholdsvis byerne og på landet.

Private fællesveje er ofte en del af landinspektørens matrikulære arbejde hos Bjørn Christiansen Landinspektører. Hvis en ny grund udstykkes eller en del af en ejendom frasælges til naboen skal den matrikulære adgang til vejnettet være på plads. Samtidig er det også landinspektøren, som hjælper til, hvis en privat fællesvej skal optages, omlægges eller nedlægges på matrikelkortet. Vi håndterer også din tinglysning i Tingbogen af vejrettigheder og vejudlæg.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører kan vi rådgive om den helt rigtige løsning for dig, når det kommer til private fællesveje både i byerne og på landet.

Optagelse

Når en privat fællesvej skal optages på matrikelkortet, foregår det igennem en matrikulær sag hos landinspektøren.

Nedlæggelse og omlægning

Når en privat fællesvej skal slettes eller omlægges på matrikelkortet, foregår det igennem en matrikulær sag hos landinspektøren.

Registrering af vejareal

Har du fået brev om registrering af vejareal i matriklen?